2.9 C
Prague
Pondělí, 17 ledna, 2022

/

Podpořte rukopis namísto klávesnice: Víte, proč je to pro děti důležité?

Norští vědci tvrdí, že děti i dospělí se lépe a více naučí, lépe si text zapamatují, pokud ho píší ručně, a ne na počítači. Profesorka Audrey van der Meer proto tvrdí, že děti by rozhodně měli psát i rukou.

Van der Meer tvrdí, že i obyčejný nákupní seznam, napsaný ručně, si lépe zapamatujeme než v případě, že ho píšeme do telefonu nebo počítače.

Rukopisy PSANÍ STIMULUJE MOZEK
V roce 2017 Van der Meer zkoumala mozky 20 studentů. Mozkovou aktivitu zkoumala iv roce 2020 na 12 dospělých a 12 dětech. V obou studiích využívala EEG – přístroj, který zaznamenává elektrickou aktivitu mozku. Vyšetření se účastníci podrobili během 45 minut, kdy měli psát ručně nebo na klávesnici.

„Využívání ručního psaní vedlo mozek k vyšší aktivitě. Lépe si tak dokážeme zapamatovat, „tvrdí Van der Meer.

I v dnešní době, kdy je nutná digitalizace, má rukopis svou nezaměnitelnou roli. Generace dnešních dětí a teenagery, ale i dospělé, tráví před obrazovkami hodiny denně. Přesto existují snahy o ještě větší digitalizaci a zavedení strojopisu do škol namísto klasického psaní.

„Riskujeme tak, že jedna nebo více generací ztratí schopnost psát rukou. Náš výzkum dokázal, že to může přinášet nešťastné důsledky, „tvrdí Van der Meer.

Snazší cesta …
Pro dítě je nesporně lákavé raději ťukat písmenka do počítače, než trápit se s neposlušnými čarami v Písanka.

Právě zde je však klíč k úspěchu: to, co je v tomto případě namáhavější a vyžaduje více zručnosti a trpělivosti, je pro mozek prospěšnější. Rukopis je kromě toho jedinečným projevem dítěte a odborníci z něj dokáží i mnohé vyčíst.

Přestože digitalizace je skutečně prospěšná v mnoha oblastech života – zejména administrativě, odbourávání byrokracie a usnadnění zbytečné strojové práce, neměli bychom se nechat úplně „zblbnout“.

DIGITÁLNÍ demence
Mnozí odborníci zastávají názor, že dítě má trávit více času přirozenými aktivitami a přirozenými formami učení, než učením se před obrazovkou počítače.

Van der Meer rovněž nepopírá pozitivní aspekty digitálního učení, ale zároveň vyzývá k trénování rukopisu.

Manfred Spitzer, známý psychiatr ve své knize Digitální demence upozorňuje na výsledky některých studií, ve kterých zkoumali děti se zavedeným digitálním vyučováním ve srovnání s dětmi s klasickým vyučováním, kde počítač měl místo jen na hodině informatiky. Podle pozorování používání počítačů odvádělo pozornost dětí od učení. Děti z počítačových tříd dosahovaly horší výsledky než děti z ostatních tříd.

DĚTI Ve skleníku
Děti v Norsku již ve školách používají počítače namísto sešitů často. Někteří učitelé tvrdí, že klávesnice dítě méně frustruje a zkracuje dětem čas, za který napíší i delší texty. Děti jsou prý motivovanější k psaní.

Je škoda, že dnes máme sklon děti chránit od námahy a frustrace. Dobrovolně jejich tak připravujeme o nabytí schopností a dovedností, které vyžadují námahu, ale podporují všestrannou činnost mozku.

Vychováváme si tak generaci, která bude pracovat, pokud to půjde bez námahy. A pokud ne, udělá to za ně opět naše generace?

autentického ŽIVOT
„Naučit se psát rukou je pomalejší proces, ale pro dítě je velmi důležité tímto procesem projít. Při psaní na klávesnici používáte stejný pohyb – ťuknutí – pro každé písmenko. Při rukopisném psaní však každé písmeno vyžaduje jinou sérii pohybů. Rukopisné psaní trénuje jemnou motoriku a smysly. Je důležité mozek přepínat do režimu učení kdykoliv je to možné, „tvrdí Van der Meer.

„Potřebujeme žít autentický život, aby se náš mozek vyvíjel tak, jak se vyvíjel během tisíců let. Potřebujeme používat všechny své smysly, bydlet venku, nechat děti zažít všechny druhy počasí a setkávat se s lidmi. Pokud mozek nestimuluje takovým způsobem, nemůže dosáhnout svého plného potenciálu. A to může ovlivnit i na výkony ve škole, „dodává Van der Meer.